דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪105,304,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪65,456,000 (62.16%)
  • רכש וקניות: ₪37,164,000 (35.29%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪102,286,396
תחת סעיף זה מוקצים 214 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?