דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪101,989,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪65,274,000 (64%)
  • רכש וקניות: ₪34,031,000 (33.37%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪110,856,548
תחת סעיף זה מוקצים 207 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?