דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציבות שירות המדינה

04.55

118,198,000
בשנת 2024 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪118,198,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪74,563,000 (63.08%)
  • רכש וקניות: ₪40,951,000 (34.65%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪112,353,995
תחת סעיף זה מוקצים 214 תקני כח אדם , ובנוסף 691 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?