דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציבות שירות המדינה

04.55

114,883,000
בשנת 2024 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪114,883,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪74,381,000 (64.75%)
  • רכש וקניות: ₪37,818,000 (32.92%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪120,017,837
תחת סעיף זה מוקצים 207 תקני כח אדם , ובנוסף 705 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?