דלג לתוכן עיקרי
04.54.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 7,482,000
תקנה תקציבית בתכנית רבנות ראשית (תחת תחום הרבנות הראשית לישראל בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪7,482,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪7,482,000
תחת סעיף זה מוקצים 476 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)