דלג לתוכן עיקרי
04.54.01.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רבנות ראשית (תחת תחום הרבנות הראשית לישראל בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב שיא כח אדם לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?