דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב ביצוע סקרים חיצוניים הוא ₪5,377,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,937,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,039,000 (16.05%)
  • רכש וקניות: ₪15,898,000 (83.95%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪5,962,921
תחת סעיף זה מוקצים 2 תקני כח אדם , ובנוסף 156 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?