דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הלשכה המרכזית הוא ₪323,906,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,070,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪197,475,000 (60.97%)
  • רכש וקניות: ₪117,990,000 (36.43%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪270,478,488
תחת סעיף זה מוקצים 291 תקני כח אדם , ובנוסף 4,582 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?