דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הלשכה המרכזית הוא ₪285,476,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,070,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪205,925,000 (72.13%)
  • רכש וקניות: ₪71,110,000 (24.91%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪270,478,488
תחת סעיף זה מוקצים 281 תקני כח אדם , ובנוסף 4,474 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?