דלג לתוכן עיקרי
04.53

סטטיסטיקה ממלכתית

תקציב מאושר: 469,526,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב סטטיסטיקה ממלכתית הוא ₪469,526,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪269,904,000 (57.48%)
  • רכש וקניות: ₪191,181,000 (40.72%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪443,722,707
תחת סעיף זה מוקצים 402 תקני כח אדם , ובנוסף 6,499 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?