דלג לתוכן עיקרי
04.52.14.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: 20,446,000
תקנה תקציבית בתכנית המשרד לחיזוק וקידום (תחת תחום משרדי ממשלה ולשכות שרים בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב שיא כח אדם הוא ₪20,446,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 81 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?