דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2022 תקציב המשרד לחיזוק וקידום לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪117,293,815
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?