דלג לתוכן עיקרי
04.52.12.18

פעולות ארוכות טווח

תקציב מאושר: 16,000,000
תקנה תקציבית בתכנית משרד ירושלים ומורשת (תחת תחום משרדי ממשלה ולשכות שרים בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב פעולות ארוכות טווח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?