דלג לתוכן עיקרי
04.52.11.12

הוצאות תפעול

תקציב מאושר: 74,000
תקנה תקציבית בתכנית לשכת סגן שר (תחת תחום משרדי ממשלה ולשכות שרים בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הוצאות תפעול לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪74,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪93,070
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)