דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב עבודה בלתי צמיתה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪458,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 17 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?