דלג לתוכן עיקרי
04.52.04.07

הוצאות פרישה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המשרד לנושאים אסטרטגים (תחת תחום משרדי ממשלה ולשכות שרים בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב הוצאות פרישה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?