דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב המשרד לאזרחים ותיקים הוא ₪75,504,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪129,444,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪133,444,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪554,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪20,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,593,000 (8.69%)
  • תמיכות והעברות: ₪18,120,000 (13.58%)
  • רכש וקניות: ₪98,385,000 (73.73%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪64,292,551
תחת סעיף זה מוקצים 4 תקני כח אדם , ובנוסף 430 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?