דלג לתוכן עיקרי
04.52.01.13

אבטחת שר ביטחון הפנים

תקציב מאושר: 1,113,000
תקנה תקציבית בתכנית חברי הממשלה (תחת תחום משרדי ממשלה ולשכות שרים בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב אבטחת שר ביטחון הפנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,113,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?