דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב השתתפות משרדי הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,469,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)