דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב ארכיון המדינה הוא ₪48,812,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,043,000 (22.62%)
  • רכש וקניות: ₪29,497,000 (60.43%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪47,964,077
תחת סעיף זה מוקצים 52 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?