דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב ארכיון המדינה הוא ₪48,118,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪12,819,000 (26.64%)
  • רכש וקניות: ₪27,027,000 (56.17%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪47,964,077
תחת סעיף זה מוקצים 52 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?