דלג לתוכן עיקרי
04.51.06.01

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 3,041,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות לפיתוח כלכלי של (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪1,426,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,041,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪2,902,744
תחת סעיף זה מוקצים 120 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)