דלג לתוכן עיקרי
04.51.02.27

שעות נוספות - מאבטחים

תקציב מאושר: 12,043,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז ההסברה (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב שעות נוספות - מאבטחים הוא ₪5,559,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,043,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?