דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב מרכז ההסברה הוא ₪16,563,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,462,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪900,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪18,362,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪550,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,344,000 (7.32%)
  • רכש וקניות: ₪16,288,000 (88.7%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪26,778,927
תחת סעיף זה מוקצים 9 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?