דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות גורמי חוץ בנסיעות ראש הממשלה לחו"ל

04.51.01.14

-
בשנת 2023 תקציב השתתפות גורמי חוץ בנסיעות ראש הממשלה לחו"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-1,497,532
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)