דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות גורמי חוץ בנסיעות ראש הממשלה לחו"ל

04.51.01.14

-
בשנת 2022 תקציב השתתפות גורמי חוץ בנסיעות ראש הממשלה לחו"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-641,422
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)