דלג לתוכן עיקרי
04.51.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 45,939,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה המשרד (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪20,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪45,939,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪44,486,196
תחת סעיף זה מוקצים 1,068 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)