דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד ראשי הוא ₪1,106,842,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,107,342,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪314,972,000 (28.44%)
  • תמיכות והעברות: ₪30,096,000 (2.72%)
  • רכש וקניות: ₪715,364,000 (64.6%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪1,159,679,461
תחת סעיף זה מוקצים 673.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,350 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?