דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד ראשי הוא ₪1,066,992,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,067,492,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪300,243,000 (28.13%)
  • תמיכות והעברות: ₪32,656,000 (3.06%)
  • רכש וקניות: ₪687,683,000 (64.42%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,063,605,425
תחת סעיף זה מוקצים 852 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?