דלג לתוכן עיקרי
04.23.03.01

רזרבה להתייקרות שכר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה (תחת תחום המשרד לשיתוף פעולה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב רזרבה להתייקרות שכר הוא ₪1,275,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)