דלג לתוכן עיקרי
04.22

תוכנית לחיזוק הצפון

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב תוכנית לחיזוק הצפון הוא ₪10,933,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪7,640,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?