דלג לתוכן עיקרי
04.21.03.46

פרוייקטים בתחום החינוך

תקציב מאושר: 20,321,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום הנגב והגליל (תחת תחום המשרד לפיתוח הנגב בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פרוייקטים בתחום החינוך הוא ₪15,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,321,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?