דלג לתוכן עיקרי
04.21.03.41

רזרבה להשתתפויות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קידום הנגב והגליל (תחת תחום המשרד לפיתוח הנגב בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב רזרבה להשתתפויות הוא ₪4,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?