דלג לתוכן עיקרי
04.21.03.07

השתתפות מסעיף 13

תקציב מאושר: -20,720,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום הנגב והגליל (תחת תחום משרד המשנה לראש הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות מסעיף 13 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-20,720,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?