דלג לתוכן עיקרי
04.21.03.05

פרוייקטים בנגב

תקציב מאושר: 2,220,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום הנגב והגליל (תחת תחום משרד המשנה לראש הממשלה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב פרוייקטים בנגב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,220,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?