דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד המשנה לראש הממשלה

04.21

111,932,000
בשנת 2006 תקציב משרד המשנה לראש הממשלה הוא ₪86,471,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪111,932,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,378,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪115,310,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪55,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,642,000 (4.89%)
  • תמיכות והעברות: ₪4,490,000 (3.89%)
  • רכש וקניות: ₪75,726,000 (65.67%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪-9,158,117
תחת סעיף זה מוקצים 3 תקני כח אדם , ובנוסף 384 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?