דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב עב"צ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪175,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 20 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?