דלג לתוכן עיקרי
04.20.02

אמרכלות

תקציב מאושר: 3,095,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום השר לשיתוף פעולה בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב אמרכלות הוא ₪7,055,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,095,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪599,000 (19.35%)
  • רכש וקניות: ₪2,380,000 (76.9%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪3,755,525
תחת סעיף זה מוקצים 211 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?