דלג לתוכן עיקרי
04.16.02.23

השתתפות המשרדים - פרסום תקנון שירות המדינה

תקציב מאושר: -330,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום נציבות שירות המדינה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות המשרדים - פרסום תקנון שירות המדינה הוא ₪-330,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)