דלג לתוכן עיקרי
04.15.07.05

השתתפות משרד ראש הממשלה

תקציב מאושר: -300,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי דת (תחת תחום נתיב בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-100,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)