דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות תרבות וחינוך

04.15.06

-
בשנת 2010 תקציב פעולות תרבות וחינוך לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,410,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪427,957
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?