דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות גורמי חוץ בפרוייקט מחשוב

04.15.05.20

-
בשנת 2008 תקציב השתתפות גורמי חוץ בפרוייקט מחשוב לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-1,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)