דלג לתוכן עיקרי
04.15.02.50

השתתפות גורמי חוץ באמרכלות ופעולות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות ופעולות (תחת תחום נתיב בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות גורמי חוץ באמרכלות ופעולות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?