דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שכר דירה בארץ במימון גו"ח

04.15.02.30

-
בשנת 2006 תקציב שכר דירה בארץ במימון גו"ח לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪135,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?