דלג לתוכן עיקרי
04.15.02.22

השתתפות בממשל זמין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות ופעולות (תחת תחום נתיב בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות בממשל זמין הוא ₪95,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?