דלג לתוכן עיקרי
04.12.04.08

אחזקת רכב ממשלתי (4)

תקציב מאושר: 131,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום רשות החברות הממשלתיות בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב אחזקת רכב ממשלתי (4) הוא ₪130,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪131,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪129,424
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)