דלג לתוכן עיקרי
04.12.02.01

עב'צ - ועדה לבדיקת מינויים בתאגידים ציבוריים

תקציב מאושר: 733,000
תקנה תקציבית בתכנית ועדה לבדיקת מינויים (תחת תחום רשות החברות הממשלתיות בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב עב'צ - ועדה לבדיקת מינויים בתאגידים ציבוריים הוא ₪402,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪733,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪639,695
תחת סעיף זה מוקצים 36 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)