דלג לתוכן עיקרי
04.12.01.17

הכנסה מהפרטת חברות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשות החברות הממשלתיות (תחת תחום רשות החברות הממשלתיות בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסה מהפרטת חברות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?