דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב רשות החברות הממשלתיות הוא ₪11,025,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,397,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪702,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪6,790,000 (36.91%)
  • רכש וקניות: ₪11,607,000 (63.09%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪10,406,381
תחת סעיף זה מוקצים 21 תקני כח אדם , ובנוסף 244 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?