דלג לתוכן עיקרי
04.10.08.08

שעות נוספות

תקציב מאושר: 19,000
תקנה תקציבית בתכנית בית הספר למקצועות (תחת תחום נציבות שירות המדינה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב שעות נוספות הוא ₪54,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?