דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב הדרכה והכשרת עובדים הוא ₪1,059,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪766,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,250,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪3,016,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪20,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪816,000 (27.06%)
  • רכש וקניות: ₪2,200,000 (72.94%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪783,099
תחת סעיף זה מוקצים 7 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?