דלג לתוכן עיקרי
04.10.06.14

השתתפות באחזקה במשרד רוה"מ

תקציב מאושר: 694,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום נציבות שירות המדינה בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות באחזקה במשרד רוה"מ הוא ₪744,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪694,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?