דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב אמרכלות הוא ₪17,795,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪23,373,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪98,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪23,471,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪703,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪12,043,000 (51.31%)
  • רכש וקניות: ₪10,314,000 (43.94%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪19,378,059
תחת סעיף זה מוקצים 14 תקני כח אדם , ובנוסף 293 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?